Implanty Zębowe | Oferta usług | Kontakt
Implanty - Dens VIP  
    Implanty Zębowe, Oferta usług, Galeria
  Dens VIP, Dyplomy i Certyfikaty, Oferta współpracy dla Lekarzy   Pytania i Terminologia, Artykuły i Ciekawostki  
 
   

Braki kilku zębów - odbudowa brakujących zębów pojedynczymi koronami lub mostem

Gdy pacjentom brakuje kilku zębów i pacjent nie chce nosić protez to zwykle lekarz proponuje wykonanie mostu. Wykonanie mostu wiąże się jednak z oszlifowaniem często zdrowych zębów, które stanowią filary utrzymujące przęsło mostu - czyli korony brakujących zębów. Czasami jednak nie ma warunków na zrobienie tradycyjnego mostu ze względu na brak odpowiednich zębów, które możnaby oszlifować i wykorzystać je jako filary mostu. Także wówczas gdy pacjentowi szkoda własnych zębów. Wówczas trzeba wszczepić kilka implantów aby uzupełnić barkujące zęby samodzielnymi koronami lub aby na nich wykonać most odbudowujący brakujące zęby. Aby odtworzyć wszystkie zęby czyli wykonać most 14-to punktowy (przy całkowitym bezzębiu szczęki lub żuchwy) potrzeba od sześciu (żuchwa) do siedmiu-ośmiu (szczęka) implantów.
Czasami ze względów ekonomicznych lekarz wszczepia tylko jeden implant, który stanowi filar mostu a drugim są zęby własne pacjenta.Jako filary dla mostów opartych na implancie i zębie wskazane są szczególnie zęby już koronowane, bądź też wymagające koronowania, przez co można zrezygnować z osadzania sąsiedniego implantu. Most łączący implant z zębem własnym nie wykazuje gorszej prognozy okresu użytkowania niż most oparty wyłącznie na wszczepach. Obawy o możliwe negatywne oddziaływanie sztywnego połączenia zębów filarowych z implantami nie zostały potwierdzone klinicznie. Różna sztywność naturalnego-fizjologicznego umocowania zęba w przeciwieństwie do kościozrostu implantu występuje tylko przy siłach działających statycznie. Przeprowadzone pomiary in vivo wykazały jednakże dynamiczny wzrost sił do 500 N/s (ok.60kg) podczas żucia. Prawdopodobnie szpara ozębnowa wypełniona płynem tkankowym przy szybkim wzroście sił zachowuje się podobnie sztywno jak połączony z kością implant. Tylko przy powoli wzrastającym i statycznym działaniu sił elastyczne włókna przyzębia mogą tłumić początkowo te siły i całkowicie przez odchylenie zęba.
Niektóre ośrodki naukowe zalecają jednak nienaruszanie zębów własnych i stosowanie mostu opartego tylko na implntach. Mosty oparte na implantach zalecane są osobom, które mają kłopoty z przyzwyczajeniem się do wyjmowanych protez oraz w przypadkach gdy szkoda jest nam szlifować zęby własne .Pamiętaj. implanty tylko z Dens VIP
  Copyright © 2009 Studio Reklamy ADGRAPE.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
  | Oferta usług | Implanty Zębowe | Galeria | Dens VIP | Dyplomy i Certyfikaty | Oferta Współpracy dla Lekarzy | Pytania i Terminologia | Artykuły i Ciekawostki | Kontakt
Implanty tylko z Dens VIP Implanty Zębowe Oferta usług Galeria Dens VIP Dyplomy i Certyfikaty Oferta Współpracy dla Lekarzy Pytania i Terminologia Artykuły i Ciekawostki Kontakt

implanty, implanty Bydgoszcz, korony Procera, korony porcelanowe, licówki porcelanowe, dentysta